Комунальне підприємство «Міські електричні мережі»

05.04.2019

“Єдине вікно” для приєднань

Стандартний зразок заяви про приєднання електричних установок до мереж КП “Міські електричні мережі”

Заява

           З метою спрощення процедури приєднання до електричних мереж, для замовника створено “єдине вікно”, що знаходиться в кабінеті 101 адміністративного приміщення КП “МЕМ” за адресою м.Вараш, вул. Дачна 3. В “єдиному вікні” замовник зможе отримати всю необхідну інформацію та консультацію, щодо приєднання до електричної мережі підприємства. Також особисто подати заяву про приєднання разом із копіями доданих до неї документів, отримати технічні умови та договір на приєднання. Також всю необхідну інформацію можна отримати за телефоном 2-47-53. Відповідальна особа з усіх питань, щодо приєднання, прийняття заяв, та оформлення документів – інженер з приєднання Ромась С.А,

    Також звертаємо Вашу увагу на те, що Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів може надсилатись Замовником поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді на електронну адресу memvtg@ukr.net із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.

   Інформація щодо процедури приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

      Приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж регулюється Кодексом системи розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 310.

    У випадку приєднання електроустановок, замовнику для отримання технічних умов стандартного приєднання до електричних мереж  та нестандартного приєднання незалежно від заявленої потужності, необхідно звернутись в єдине вікно КП “Міські електричні мережі” в 101 кабінет адміністративного приміщення по вул. Дачна, буд. 3 з заявою встановленого зразка та необхідними документами, а саме:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) проектні дані обладнання та електроустановок, запланованих до впровадження;

5) копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об’єктом Замовника (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше).

6) ТЕО (за наявністю);

          Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

         Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті – серія та номер паспорта).

         В «єдиному вікні» замовники можуть отримати детальну і вичерпну консультацію з питань приєднання, у тому числі бланки заяв і договорів.

       У «єдиному вікні» для ознайомлення замовників встановлені стенди, на яких розміщена інформація з питань приєднання: зразки заповнення заяви, перелік документів, які додаються до заяви, ставки плати за стандартне приєднання й інша інформація, що стосується замовлення послуг з приєднання.

      Інформація про розмір ставки плати за стандартне приєднання в залежності від місця розташування об’єкта замовника, схеми приєднання, напруги приєднання і категорії надійності електропостачання також розміщена на сайті Товариства, на сайті також оприлюднена (за встановленою формою) інформація щодо трансформаторних підстанцій 10-35-110 кВ Товариства із зазначенням резерву потужності.

    Оператор системи розподілу безоплатно готує договір про стандартне та нестандартне приєднання до електричних мереж, невід’ємною частиною якого є технічні умови.

       Підключення тимчасових (сезонних) об’єктів до електричної мережі здійснюється після оплати послуг за підключення, підготовку технічних умов на приєднання, погодження проектної документації.

  При стандартному приєднанні ОСР готує технічне завдання на проектування електрозабезпечення, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

      Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності стандартного приєднання становить 20 календарних днів від дня оплати замовником Товариству вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів.

     Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

     У разі стандартного приєднання та нестандартного приєднання «під ключ» розроблення проектно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення здійснюється ОСР (та включає ввідний пристрій з комутаційним апаратом (ввідним)).

        При бажанні, замовник може здійснювати проектування лінійної частини приєднання, про що робить відмітку у заяві.

         Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати Замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

       Установлені строки надання послуги з нестандартного приєднання можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

       ОСР зобов’язаний, а Замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю Замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.Після завершення процедури відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує Замовника.

        ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника, надає довідку про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначена довідка є підставою для укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

    Після отримання довідки про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення Замовник надає ОСР заяву на підключення, до якої додаються:

  • документи, що підтверджують прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об’єктів Замовника;
  • документи, що підтверджують укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії;
  • документи, що підтверджують отримання Замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.

         Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

vid
vid
geo
Погода
Вараш

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


© КП «МЕМ» 2013-2018